Podstawowa opieka lekarza rodzinnego

Podstawowa opieka lekarza rodzinnego

Nasza przychodnia jest otwarta od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00 i  w tych godzinach oferuje usługi z zakresu  Podstawowej Opieki  Zdrowotnej bezpłatnie dla osób posiadających ważne ubezpieczenie zdrowotne.

Podstawowa opieka zdrowotna obejmuje:

 • opiekę lekarską w godzinach od 8:00 do 18:00 świadczoną przez internistów i pediatrów,
 • opiekę pielęgniarsko - środowiskową,
 • opiekę położnej środowiskowo- rodzinnej,
 • w uzasadnionych przypadkach wizyty w domu chorego.


Świadczenia lekarza POZ obejmują:

 • profilaktykę chorób, w tym badania i porady w ramach profilaktyki wieku rozwojowego oraz szczepienia ochronne,
 • świadczenia profilaktyki chorób układu krążenia,
 • udzielanie porad w leczeniu schorzeń,
 • wykonywanie zabiegów w gabinecie zabiegowym i w domu pacjenta,
 • orzekanie o stanie zdrowia,


Inne świadczenia wynikające z potrzeb populacji objętej opieką, w tym: kierowanie do poradni specjalistycznych i na leczenie szpitalne, kierowanie na rehabilitację i leczenie uzdrowiskowe, wystawianie zleceń na realizację świadczeń pozostających w zakresie zadań pielęgniarki POZ, wystawianie zaświadczeń dotyczących stanu zdrowia pacjenta

Zapewniamy opiekę pediatryczną:

 • opieka lekarska nad noworodkami, niemowlętami i dziećmi starszymi (od 0 do 18 roku życia)
 • bilanse zdrowia
 • szczepienia ochronne
 • inne


W ramach podstawowej opieki zdrowotnej przyjmują lekarze:


 • Anna Woźniak - Lekarz specjalista pediatrii,
 • Ryszard Markiewicz - Lekarz specjalista pediatrii,
 • Maciej Ostrowski - Lekarz medycyny,
 • Bartłomiej Strzelec - Lekarz medycyny,
 • Paweł Ożóg - Lekarz medycyny,
 • Justyna Korczewicz - Lekarz specjalista medycyny rodzinnej,
 • Andrzej Kowal - Lekarz specjalista pediatrii,
 • Marta Kacała - Lekarz medycyny.

Umów wizytę przez internet
Skorzystaj z elektronicznego kalendarza.
©2014-2024 lek-med.pl - strony dla lekarzy | Polityka cookies | Polityka prywatności
Przychodnia Geminimed Wołów
Trzebnicka 20/4, 56-100 Wołów